26.03.2020 Поради психолога (Практичний психолог Черненко О.В.)

Діти на карантині: як правильно провести вимушені канікули вдома

Зараз дуженепростийперіод для всіх, і помилкововважати, щодітинічого не помічають. Вони на цереагують, навітьякщо просто віддзеркалюютьповедінкубатьків.

ДІТЯМ ВАРТО РОЗПОВІДАТИ ПРАВДУ про те, щовідбувається. Вони все помічають. Коли інформаціявідсутня, малечапочинаєзастосовувати свою уяву та фантазію – цесприятливепідґрунтя для тривоги. Говоритипотрібнолише правду, але спрощуватиїї: не використовуватискладнихтермінів, не описувати детально наслідкизахворювання. Те, як подаватиінформацію, залежитьвідвікудитини. Дітямдошкільноговіку, наприклад, можнапояснюватице через гру.

ПОЧАТИ ІЗ СЕБЕ. Насамперед батькам вартозвернутиувагу на своєставлення до карантину та епідемії. Діти часто віддзеркалюютьповедінкубатьків, тож вони можутьпередаватиїм свою тривожність. Батьківськаповедінкамаєтранслюватиспокій і впевненість, тоді у дитини буде розуміння того, що все вдастьсяподолати.

АКЦЕНТУВАТИ НА ДІЯХ. Можнарозповісти про симптоми, яківиникаютьпід час цієїхвороби. Пояснити, що є вірус і багато людей хворіє, але й багатовиліковується. Водночаснаголоситинатому, що є способи, якідопоможутьуникнутихвороби: залишатисьвдома, частішемити руки тощо.

Батьки мають бути максимально відкритими до запитань і даватиправдивівідповіді. Якщо не знаєтечогось, можна разом іздитиноюзнайтиінформацію у науковихстаттях: бути дослідниками разом. Не можнаігноруватиїїзапити. За своєю природою дітидужедопитливі, вони потребуютьпостійного потоку інформації для розвитку та формуваннянервовоїсистеми.

Діти до певноговіку неможутьаналізуватиінформацію та розуміти, де правда, а де ні. Батьки, якіпроговорюють те, щовідбувається, допомагаютьмалечісформувати свою думку та баченняситуації. Коли малюк поводиться пасивно і не запитує про вірус, ймовірно, у неїіснує страх. Не розповідаючи про вірус, ми можемопідсилюватиціпочуття. Тому вартознайтипідхід до дитини й поговорити про ситуацію, щосклалась.

 

«Карантин потрібнопережити»

Дорослим людям важкоперебувати в ізоляції, а дітямценабагатоскладніше. Наше ставлення до дитини у цейперіодмає бути толерантним, більшпідтримувальним і спокійним, ніжзазвичай.

ЗБЕРЕГТИ ЗВИЧНИЙ РЕЖИМ ДНЯ. Розпорядок дня – це те, щодаєпочуттябезпекидитині. Тобтолягатиспати і прокидатись у той самий час, снідати, обідати й так далі. Звісно, урежимі карантину відтворитийого на 100% буде складно, але треба постаратисьзберегтиосновніпункти.

СТАВИТИ РЕАЛІСТИЧНІ ВИМОГИ. На час карантину з дітьми батьки, ймовірно, не зможутьпрацювати на тому ж рівні, щораніше. І діти не зможутьвчитись так само ефективно, як за звичайних умов. Цепевнийперіод, який мине і до якоговартоадаптуватись. Карантин потрібнопережити, й далі буде по-іншому.

ПОЯСНЮВАТИ ДИТИНІ, ЩО ХТОСЬ ІЗ БАТЬКІВ БУДЕ ЗАЙНЯТИЙ, ПОТРІБНО ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ. Знову-таки, цепланування дня і чіткеобмеження часу на роботу та відпочинок. Дітейвартопопереджати, щонайближчоїгодинидорослі не зможутьприділяти так багатоувагидитині. Але цей час мине і згодомвизможетепогратисьчизробитищось разом.

У період карантину батькам потрібно бути з дитиною і реагуватинаїї потреби. Щобдитинібулопростіше, можнавикористовуватипозитивніпідкріплення: наприклад, за кожневиконанезавданнядавати наклейку, за п’ять таких стікерів – приз. Такаградопомагаєдитинівитримуватиціперіодитимчасового дискомфорту (наприклад, коли батьки зайнятіроботою) задлявинагороди.

 

Як розпланувати день і чимзайнятидітей

Карантин схожий навідпусткучидовгівихідні, тому варторозуміти, що для дорослих і дітей – це все-таки періодрозслаблення. Не вартогнатись за досягненнями й змушуватидітейвиконуватинереальний план.

Важливодотримуватисьрозпорядку дня: чищеннязубів, зарядка, прогулянка (якщоцеможливо), денний сон та іншізвичні для дитиниритуалиповинні бути щодня. Дужеважливими є спільніприйомиїжі. Графікпотрібен, щобдитина мала певнімежі, в яких вона буде більшорганізованою. Так і батьки встигатимутьбільше, і малечаотримуватимедостатньоуваги.

Те, як наповнювати весь інший час, залежитьвідуподобаньдитини. Згідноіз системою Монтессорі, найбільш продуктивною частиною дня у дітей є час дообіду. Тому всізаняття, якіспрямовані на розвитокдитини, кращеплануватинапершу половину дня.

ЗМУШУВАТИ ДИТИНУ НЕ ПОТРІБНО: лишейти за їїінтересами. Дитинахочечитати – можемопочитати, вирішуєскладатипазли – займемосьцим. Не вартоскладати список занять і виконуватиїх по черзі: дужеважливоприслухатись до дітей та їхніхбажань.

Наперіод карантину батькам абоіншим членам сім’ї треба домовлятись, хто зараз сидітиме з дитиною. Наприклад, батькопрацює,поки мама гуляє з дитиною. Потім мама займаєтьсяроботою, а батькограєтьсяіздітьми. Одному доросломуповноціннопрацювати та займатисядитиною буде важко – дітирідкоможуть три годиниспокійногратисьсамі, не відволікаючи.

ПЛАНУВАТИ ВСІ АКТИВНОСТІ варто з урахуваннямінтересівдитини, бо для кожного вікувонисвої. Час, який зараз батьки проводятьізмалечею, можнавикористовувати для спільнихприготуваньїжі, занять йогоючитанцями, наведення порядку вдома. Дітейвартозалучати до домашніх справ: вони за прикладом батьківвчатьсябагатьох речей. Якщодитинавиявляєінтерес до хатніх справ, потрібнозаохочуватиїї до цього, навітьякщо в неїне все виходить добре.

Удомаможнагратися і з кінетичнимпіском, пластиліном, робитиаплікації з паперу. Для дітейцінно, коли батьки граються з ними на одному рівні: наприклад, сідають разом на килим і роблятьщосьспільне.

На час карантину потрібнопідготуватись і знайтиновіваріанти для ігор з дітьми: малеча не зможеробитиодне й те самещодня. У YouTubeчинавіть у соцмережахінших мам можназнайтибагатоідей, чимзайнятидитину. Уперіоди карантину вартостежити за кількістюсолодкого, яке вживаютьдіти. Солодощізбуджуютьдитину: їйважчезаснути, складнішесконцентруватись на чомусь.

Для ігор та розваг не використовуйте часто гаджети. Кращезвідтивидалитиусезайве й залишитилишедодатки для розвитку та навчання. Мультики вартообиратидокументальні та навчальні. Наприклад, післяпрочитанняенциклопедіїдитиназацікавиласьАнтарктидою – цечудово і можнанаступного дня показативідео на цю тему.

Не вартосприймати карантин як те, щоускладнюєжиття. Використовуйтейого для того, щоб провести більше часу з дітьми: вони насправдідужепотребуютьнашоїуваги. І навіть разом розкластиречіпісляпрання – цевжечудоваспільнаактивність.

Крімкласичнихспособівпроведення часу з дітьми, як-от читання книг, перегляд мультиків і дитячихфільмів, прогулянок на вулиці, у нас є доступ до різноманітнихігор. Дитинаможегратись як з дорослими, так і сама, за умови, якщо перший раз про цезаняття вона дізналась разом з батьками.

ІГРИ НА КУХНІ. Можнамалюватифарбами по крупі, ховатиневеликііграшки й знаходитиїх, викладатиаплікацію та придумувати до неїісторію. Такожгратися з тістом: ліпитифігурки, випікати, розфарбовувати.

СЮЖЕТНО-РОЛЬОВІ ІГРИ, абоігри, щорозвиваються за сюжетом, їїучасникиберуть на себе певну роль. Тут додатковоможнавикористовуватиіграшки, конструктор тощо.

ТЕАТРАЛІЗОВАНІ ІГРИ. Театр може бути як ляльковим, тіньовим, так і драматичним. Вибираєтеви.

РУХЛИВІ ІГРИ. Під час таких занять можнаобігративсіречі, які є вдома. Наприклад, стілець – оббігати, на ньогоможназалазити, йогоштовхати, підніматитощо.

КІНЕЗІОЛОГІЧНА ЗАРЯДКА. Спробуйте з дітьмививчитикількавправтакої зарядки, вони розвиваютьвзаємодіюміжпівкулямимозку.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.