ОРГАНІЗАЦІЯ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОЇ РОБОТИ З  ДІТЬМИ  З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

ОРГАНІЗАЦІЯ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОЇ РОБОТИ З

ДІТЬМИ  З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

На сучасному етапі особливого значення набуло питання соціальної адаптації та інтеграції дітей з особливими потребами. Саме тому в ДНЗ №13 «Веселка» організовано роботу 3корекційнихгруп: 2 логопедичні групи, 1 інклюзивна група.

МЕТОЮ РОБОТИ КОРЕКЦІЙНИХ ГРУП Є:

 • Надання дитині кваліфікованої допомоги у подоланні навчальних труднощів.
 • Сприяння всебічному розвитку дошкільників.
 • Формування життєвої компетентності малюків.
 • Розвиток основ самостійності та самоорганізації.
 • Попередження і подолання порушень емоційно-вольової сфери.
 • Успішна адаптація вихованців до шкільного навчання.

Організація роботи з дітьми, які маютьособливі потреби здійснюється в дошкільному закладі на основі основних міжнародних та вітчизняних документів, а саме:

 • Стандартних правил ООН щодо зрівняння можливостей людей зі спеціальними потребами (1993р.);
 • Саламанської декларації (1994р.);
 • Конвенції ООН про права дитини(1989р.);
 • Нормативних актівУкраїни у сфері освіти та з питань інвалідів;
 • Конституції України (ст.53);
 • Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» (ст. 26);
 • Програми розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку «Віконечко» за ред. проф. Т.В. Сак (гриф Міністерства освіти і науки від 12.04.13 №1/11-6943);
 • Програми «Організація корекційно-розвивальної роботи в групах для дітей із порушенням мовлення» (авт. – Шеремет М.К., Стахова Л.Л., Кравцова І.В., Кравченко А.І.);

З метою забезпечення  ефективності процессу корекційно-педагогічної роботи з дітьми логопедичних груп  вчителі-логопеди Бойко І.С., Костюченко Н.О.професійно та грамотно здійснюють діагностичну діяльність – вивчають анамнез, причини мовленнєвих порушень у вихованців, здійснюють обстеження мовлення, складають індивідуальні корекційно-компенсаторні плани роботи з кожною дитиною. Бойко І.С., та Костюченко Н.О.,намагаються побудувати всю роботу з дошкільниками в ігровій формі, спільно з вихователями протягом 2 тижнів працюють над реалізацією основних  завдань того чи іншого тематичного циклу, над підготовкою артикуляційного апарату, корекцією дефектів звуковимови, фонематичного розвитку, удосконаленням навичок граматично правильного мовлення. Педагоги не лише удосконалюють усне мовлення дітей, але й забезпечують їхній  інтелектуальний розвиток.  Вчителі-логопеди здійснюють організацію  корекційної  роботи з  виправлення мовленнєвих порушень у дітей з використанням як традиційних видів роботи, так й елементів казкотерапії, логоритміки, піскотерапії, ейдетичних прийомів (з використанням  модифікованих кубиків  В.М.Андросової  для корекції звуковимови  старших дошкільнят) та інших інноваційних технологій.

Практичний психолог Черненко О.В.  надає дієву психологічну підтримку членам родин вихованців корекційних груп та самим дітям, яку спрямовує:

 • на зниження емоційного дискомфорту, пов’язаного із затримкою психічного розвитку, фізичними чи мовленнєвими вадами;
 • підтримування впевненості батьків у можливостях дитини;
 • формування у батьків адекватного ставлення до проблем дитини;
 • формування адекватних батьківсько-дитячих стосунків.

У ході роботи з батьками вихованців педагоги  обирають засоби і методи їх консультування з урахуванням інтелектуального й психічного потенціалу дитини, допомагають  дітям і членам їх родин усвідомити їх проблеми, намічають шляхи їх розв’язання, узагальнюють досягнуті результати й обговорюють  з батьками  подальші плани роботи з дитиною, залучають їх до корекційної роботи та надають їм відповідні рекомендації.

У батьківських куточках усіх вікових груп педагоги систематично розміщують поради та рекомендації у рубриках: «Поради психолога», та «Логопед радить» у логопедичних групах.

З 1 вересня 2020 року в закладі дошкільної освіти почала функціонувати інклюзивна група для дітей раннього віку «Дюймовочка».

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *