Кадровий склад закладу

У 2020-2021 навчальному році штатними працівниками заклад був забезпечений на 100%.

Велику увагу адміністрація дошкільного закладу приділяє якісному добору й розподілу кадрів, ураховуючи фахові, психологічні, вікові критерії. Постійно підвищується освітній рівень педагогічних працівників.

Кількісний склад працівників закладу

Всього Педагогічних працівників Обслуговуючого персоналу
69 34 35

Рівень освіти педагогів:

Всього: Вища освіта
34 26

76 %

   Стаж педагогічної діяльності педагогічних працівників закладу становить:

Від 1 до 3 років Від 3 до 10 років Від 10 до 20 років 20 і більше років
4

12%

11

32%

4

12%

15

44%

Аналіз вікового складу педагогічних працівників показує, що всі вони мають високий рівень творчості та працездатності, що є головною умовою реалізації Базового компоненту дошкільної освіти.

Якісний склад вихователів Кількість педагогів Відсоток від загальної кількості
Повна вища освіта 26 76
Освіта на рівні бакалавр 2 6
Середня спеціальна освіта 6 18

Аналіз результатів статистичних даних педагогів:

Вік педагогів Кількість Відсоток від загальної кількості
20-30 років 5 15
31-40 років 8 23
41-50 років 9 26
51-54 років 7 20
54 і більше років 5 15

У Конотопському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №13 “Веселка” працює:

Вихователів вищої категорії – 5
Вихователів І категорії – 8
Вихователів ІІ категорії – 3
Спеціалістів – 11
10 тарифний розряд – 7

№      п/п Прізвище,

 ім’я ,

по – батькові.

Посада яку займає Назва

навч. закл.

і рік закінчення

Освіта Загальний стаж педагогічної роботи Категорія, тарифний розряд
1 Боярчук Наталія Дмитрівна Директор (завідувач)

 

Глухівський державний педуніверситет,

2008р.

Повна вища 33 р.

2 м.

9 дн.

Спеціаліст   першої категорії

16 т.р.

2 Алєксєєва Валентина Олексіївна Вихова-тель Глухівський державний педуніверситет,

2015р.

Повна вища 9р.

4м.

18дн.

Спеціаліст   другої категорії

12 т.р.

3 Башмачнікова Олена Олександрівна Вихова-тель СДПУ, 2018

 

СДПУ, 2019

 

 

Повна вища 5р.

2м.

Магістр

11 т.р.

4 Білевщук Ольга Володимирівна Вихова-тель Глухівський національний  педуніверситет,

2017 р.

Базова вища освіта 5р.

1м.

6дн.

10 тарифний розряд
5 Бойко

Ірина

Семенівна

Вчитель-логопед Московські курси, 1995,

Глухівський
Державний

Педінститут

1993р.

Повна вища 34р.

10м.

7дн.

Спеціаліст вищої категорії

14 т.р.

6 Бойко Наталія Євгенівна Вихова-тель Глухівський національний

педуніверситет

2017р

Повна вища 4р.

3м.

14д.

Спеціаліст

11 т.р.

7

 

Боклаг Ярина Василівна

 

 

 

Сестра медична старша Конотопське медучилище, 2014р. Середня спеціальна 6р.

11дн.

6 т.р.
Сестра медична з дієтичного харчування Конотопське медучилище, 2014р. Середня спеціальна 6р.

11дн.

6 т.р.
8 Бородіна

Надія

Вікторівна

Вихова

тель

Кіївське  міське

Педучилище №1

1983р.

Середня спеціальна 34р.

6м.

20дн.

10 тарифний розряд
9 Бузун Юлія Олександрівна Інструк-тор з фі-зичної культури Ніжинський державний університет, 2011р. Повна вища 9р.

1м.

4дн.

Спеціаліст другої категорії

10 т.р.

10 Варкентін Світлана Миколаївна Вихова-тель Прилуцьке педучилище, 1996р. Середня спеціальна 12р.

2дн.

10 тарифний розряд
11 Волохова Наталія Олександрівна Вихова-тель ГДПУ, 2014

 

СДПУ, 2020

Повна вища 1р.

9м.

4дн.

Магістр

11 т.р.

12 Жук

Ірина

Анатоліївна

Музичний

керівник

Ростовське педагогічне училище

1993р.,

ГПДУ, 2007р

Повна вища 25р.

9м.

4дн.

Спеціаліст

першої категорії

11 т. р.

13 Ілляшенко Тетяна Петрівна Вихова-тель Путивльське педучилище,

1995 р.

Середня спеціальна 11р.

8м.

4дн.

10 тарифний розряд
14 Карбула Маргарита Олександрівна Вихова-тель Ніжинський державний університет

ім. М. Гоголя, 2019р.

Базова вища 2р.

2м.

20дн.

10 т.р.
15 Ковач Наталія Анатоліївна Вихова-тель ГНПУ, 2013р. Повна вища 3р.

9м.

Спеціаліст 11 т.р.
16 Костенко Олена

Іванівна

Музичний

керівник

Сумський

Державний

Педінститут

1992р.

Повна вища 31р.

1м.

14дн.

Спеціаліст вищої категорії

12 т.р.

17 Костюченко

Надія Олександрівна

Вчитель- логопед Глухівський

Державний

Педінститут

1994р.

Сумський  педуніверситет,    2005р.

Повна вища 29р.

8м.

6дн.

Спеціаліст вищої

категорії

14 т.р.

18 Красножон Тетяна Вікторівна Вихова-тель Ніжинський дер-жавний педуніверситет, 2005р.

Глухівський НПУ,

2016р.

Повна вища 5р.

1м.

4дн.

Магістр

11 т.р.

19 Лалетіна

Лідія

Миколаївна

Вихова-тель Лебединське

Педучилище

1996р.

Середня спеціальна 30р.

7м.

4дн

 10 тарифний розряд
20

 

 

Лось

Наталія

Іванівна

Вихова-тель Глухівський

Державний

Педінститут

1992р.

СДПУ, 2018

Повна вища 27р.

8м.

26дн

Спеціаліст першої категорії

13 т.р.

21 Маірко Тетяна Михайлівна Сестра медична старша Конотопське

Медучилище, 1999р.

 

Середня спеціальна 18р.

9м.

6 т.р.
22 Мойсієнко Вікторія Олександрівна Вихова-тель Київський держ педунівер 1990р.

 

 

ГДПУ, 2008р.

Повна вища 20р.

2м.

20дн.

Спеціаліст    вищої категорії

14 т.р.

23 Панчошна Оксана Георгіївна Вихова-тель-методист Лебединське

педучилище,

2008р.

 

Глухівський дер-жавний педуніверситет, 2011р

Повна вища 12р. 2м.

25дн.

Спеціаліст першої

категорії

13 т.р.

24 Пархоменко Оксана Вікторівна Асис

тент-вихова-теля

Сумський ДПУ, 2009р.

 

Повна вища 13р.

11м.

4дн.

Спеціаліст

 

25 Плохотникова

Галина

Миколаївна

Вихова-тель Глухівський державний педінститут, 1997р.

ГНПУ, 2016 р.

Повна вища 21р.

4м.

6дн.

Спеціаліст першої категорії

13 т.р.

26 Рябко Тетяна Миколаївна Вихова-тель

 

СДПУ, 2020 Повна вища 1р.

9дн.

Магістр

11 т.р.

27 Сахно Алла Валеріївна

 

Вихова-тель

 

Глухівський дер-жавний педуніверситет, 2002р.

СДПУ, 2016р.

Повна вища 23р.

2м.

20дн.

 

Спеціаліст   вищої

категорії

14 т.р.

 

28 Сахно Ганна Василівна Вихова-тель

 

ГНПУ, 2013 Повна вища 6р.

10м.

16дн.

Спеціаліст

11 т.р.

29 Симонтовська Яна Василівна Вихова-тель

 

Запорізький педагогічний коледж, 2009р.

 

Глухівський НПУ, 2014р.

Повна вища 2м.

14дн.

Магістр

11 т.р.

30 Сівер

Любов

Григорівна

Вихо

ватель

Ніжинський

Державний

Педінститут

1990р.

Повна вища 33р.

3м.

16дн.

Спеціаліст    першої категорії

13 т.р.

31 Стадник Олена Євгенівна Вихо

ватель

Кіївське  міське

Педучилище №1

1978р.

Середня спеціальна 27р.

10м.

16дн.

10 тарифний розряд
32 Ступак Олена Володимирівна Вихова-тель Глухівський державний педагогічний інститут, 1989р. Повна вища 25р.

5м.

23дн.

Спеціаліст першої категорії

13 т.р.

33 Черненко Оксана Володимирівна Практич-ний психолог ГНПУ, 2010 Повна вища 5р.

6м.

12дн.

Спеціаліст

11 т.р.

34 Чмир Олена Володимирівна

 

 

Вихова-тель Путивльське педучилище, 1989р. Середня спеціальна     30р.

9м.

18дн.

10 тарифний розряд
35

 

 

 

Юва Олена Віталіївна

 

 

Вихова-тель Глухівський дер-жавний педуніверситет, 2014р Повна вища 9р.

9м.

2дн.

Спеціаліст   першої категорії

13 т.р.

36 Кірєєва Тамара Олександрівна Вихователь ГНПУ, 2013 Повна вища 7 р.

3 м.

16 дн.

Спеціаліст другої категорії

12 т.р.

 

ГРУПИ КІЛЬКІСТЬ ВИХОВАНЦІВ ПРІЗВИЩЕ,
ІМ’Я ТА
ПО БАТЬКОВІ ВИХОВАТЕЛІВ
КАТЕГОРІЯ, ПЕДАГОГІЧНЕ ЗВАННЯ
 І молодша «А» група “Дюймовочка  22 Волохова Н.О. магістр
Симонтовська Я.В. магістр
 І молодша «Б»

група “Казка

 23 Бойко Н.Є. спеціаліст
Алєксєєва В.А. спеціаліст 2 к.
 ІІ молодша «А» група “Віночок” 19 Ковач Н.А. спеціаліст
Ступак О.В спеціаліст 1 к.
 ІІ молодша «Б»

група “Живчик”

24 Мойсієнко В.О. спеціаліст вищої к.
Карбула М.О. бакалавр
 ІІ молодша «В»

група “Капітошка”

 24 Стадник О.Є. 10 т. р.
Лалетіна Л.М.  

10 т. р.

 середня «А»

група “Фіалка”

 20 Ілляшенко Т.П.         10 т. р.
Сівер Л.Г. спеціаліст 1 к.

 

 середня «Б» група “Сонечко” 22 Кірєєва Т.О. спеціаліст 2 к.
Білевщук О.В. 10 т. р.
 середня «В»

група “Горішок”

24 Красножон Т.В. магістр
Бородіна Н.В. 10 т. р.
старша «А» група “Зірочка” 26 Варкентін C.М. 10 т. р.
Башмачнікова О.О. магістр
 

старша «Б» група “Бджілка”

21 Юва О.В. спеціаліст 1 к.
Сахно Г.В.  

спеціаліст

 

логопедична «А» група “Ромашка” 13 Лось Н.І. спеціаліст 1 к.
Чмир О.В. 10 т. р.
логопедична «Б» група “Дзвіночок” 16 Сахно А.В. спеціаліст вищої к.
Плохотникова Г.М. спеціаліст 1 к.
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ

254

 

230

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *